سریالهای کمدی به یکی از تفریحات اصلی این سالهای ما تبدیل شده‌اند، از همان Friends که به عنوان یکی از اولینها برای ۱۰ فصل نسلی را به خود مشغول کرد تا این سالهای اخیر که سریالهایی چون How I met your mother و Big Bang و Two and a half men روی بورسند. اینهایی که مثال زدم کمدی‌هایی‌ند برای عموم مردم که در بعضی از فصلها و اپیزودها گاها افت می‌کنند و فراز و نشیب دارند، اما اگر دنبال کمدی‌های جدی‌تر و بهتری هستید بهتر است نگاهی به این دو سریال بیاندازید: