****

فیلم ۴۲ داستان جکی رابینسون نخستین بازیکن بیس‌بالیست که در سال ۱۹۴۷ توانست بر محدودیتهای تبعیض نژادی غلبه کند و اولین بازیکن سیاهپوست لیگ حرفه‌ای بیس‌بال شود...