افتضاح

داستان: آمریکا امنیت کل دنیا به غیر از خودش را با روباتهای به دست گرفته است و شرکت سازنده قصد دارد پای این رباتها را به داخل خاک آمریکا هم باز کند، افسر پلیس مورفی در یک انفجار به شدت صدمه می‌بیند و شرکت سازنده رباتها، تصمیم می‌گیرد تا با قرار دادن مورفی درون یک روبات و تبدیل او به پلیس آهنی، مردم آمریکا را راضی به ورود رباتها به خاک خود کند.