***

تونتو( جانی دپ) یکی از آخرین سرخپوستهای باقی‌مانده از قبیله کومانچی داستان تبدیل شدن جان رید (آرنی هامر) از وکیلی تحصیل کرده به یک رنجر تنها و عدالتجو را برای کودکی روایت می‌کند.