***

یک اپیدمی درصد بالایی از مردم دنیا را به زامبی تبدیل کرده است، جری لین (با بازی برد پیت) که مامور بازنشسته سازمان ملل بوده و با خانواده‌اش از نزدیک در خیابان با اپیدمی برخورد داشته و به سختی رهایی یافته‌ خانواده‌اش را بر روی یک کشتی می‌گذارد و از طرف سازمان ملل و دولت آمریکا عازم ماموریتی در کره جنوبی  و به دنبال آن مناطق دیگر دنیا می‌شود تا منشا اپیدمی و راه مبارزه با آن را بیابد.