قربانعلی (مهدی هاشمی) راننده‌وانتی فقیر است که به خاطر کارش نیاز به یک موبایل دارد، صاحبکارش یک موبایل دست دوم به او می‌دهد تا کارش راه بیافتد و به او تاکید می‌کند به جای سیمکارت اعتباری یک دائمیش را بخرد، قربانعلی از یک غریبه در بازار موبایل یک سیمکارت می‌خرد غافل از اینکه سیمکارت متعلق به رئیس‌جمهور کشور بوده و شماره‌اش را خیلی‌ها دارند ....