***

در آینده‌ای نزدیک نفت و بسیاری از منابع طبیعی تمام شده‌اند و جهان حالتی نیمه‌ویران دارد، شرکتی به نام ترکس کل اروپا را با یک شبکه مترو به هم وصل کرده است، راجر هنگامی که سوار یکی از این متروها می‌شود صدایی در سرش می‌شنود و ...

Metropia انیمیشنی سوعدی‌ست و شاید کمی از سرد و تاریک بودن آن به همین دلیل باشد. Metropia فضایی سرد، تاریک و خاکستری رنگ دارد و سبک بصری آن کمی سوررئال می‌زند، سر شخصیتها در آن اندکی بزرگتر از حد معمول است. محیط زندگی انسانها در این انیمیشن یک دیستوپیاست که انسانها در آن توسط شرکت خیالی ترکس و شرکتها و افراد ثروتمند دیگر استثمار می‌شوند، اما به نظر من این انیمیشن در نشان دادن این امر خیلی موفق نیست، یا شاید هم نخواسته خیلی وارد کلیات شود. Metropia داستان جالبی دارد و نمادهای جالبی هم در آن استفاده شده (مثلا استفاده ازعروسک هلوکیتی به عنوان بمب) در چند جا هم تعلیقهای خوبی دارد اما در کل داستان آن خطی و سرراست است.

تماشای این انیمیشن برای کودکان مناسب نیست، و فکر نمی‌کنم هرکسی از سبک آن خوشش بیاید اما تجربه‌ی بصری متفاوتی خواهد بود اگر ببینیدش.

IMDB