[spoiler alert] *****
درام تاریخی نه داستان مردیست به نام رنه، که رهبری کمپین تبلیغاتی مخالفان ژنرال پینوشه در رفراندوم ۱۹۸۹ شیلی را بر عهده می‌گیرد. ژنرال پینوشه که پانزده سال به عنوان یک دیکتاتور دولت شیلی را در دست داشت این رفراندوم را تحت فشارهای ‌بین‌المللی برگذار کرذ، رفراندومی که خود را پیروز آن می‌دانست و به خیال خودش قرار بود به دولتش وجهه قانونی بدهد. از آن طرف مخالفان پینوشه هیچ امیدی به پیروزی یا حتی سالم برگذار شدن رفراندوم نداشتند، اما رنه که حتی خودش هم به پیروزی اعتقاد چندانی نداشت با تلاشهایش کم‌کم اوضاع را عوض کرد.

فیلم روی یک دوره یک ماهه تمرکز می‌کند که در آن طرفداران و مخالفان دولت پینوشه هرکدایم هرشب پانزده دقیقه وقت در تلویزیون ملی شیلی دریافت می‌کنند تا نظراتشان را بیان کنند، موافقان روی موفقیتهای اقتصادی پینوشه متمرکز می‌شوند و اینکه او شیلی را مدرن کرده و سعی می‌کنند مخالفان را کمونیست نشان دهند. از طرف دیگر رنه که رهبری کمپین مخالفان را بر عهده گرفته، به جای مقابله با دولت، کمپینی مبتنی بر امید، شادی و آینده‌ای بهتر برای کشورش طراحی می‌کند، مخالفان که سالها از دولت پینوشه متحمل رنج و شکنجه شده‌اند ابتدا از پیشنهادات رنه جا می‌خورند، اما هر چه که زمان می‌گذرد معلوم می‌شود دانش رنه از علم تبلیغات و استعداد ذاتی‌اش تا چه حد قدرتمند است.

بازی بازیگر مکزیکی گایل گارسیا برنال در نقش رنه فوق‌العاده است، او به خوبی در نشان دادن شخصیت رنه، که آدمی تنها، بیزار از چیزی که در بیرون اتفاق می‌افتد و با جلوتر رفتن فیلم، خسته است عالی عمل کرده.فیلم نه را انگار با افکتهای اینستاگرام فیلمبرداری کرده‌اند، انتخابی که به نظر من بسیار به جا بوده، و برخلاف فیلمهای هالیوودی که این سالها از یک بیماری مسری به نام انتخاب تم رنگی برای نشان دادن حال و هوای فیلم رنج می‌برند اصلا توی ذوق نمی‌زند. ریتم فیلم مثل بازی پینگ پونگ می‌ماند، ابتدا بخشی از کمپین مخالفین یا به اختصار نه را می‌بینیم و سپسجواب آن را در کمپین بله ی موافقان دولت، و درست مانند بازی پینگ پونگ این ریتم تا آخر فیلم همینطور تندتر و ملتهبتر می‌شود، تا اینکه در آخرهای فیلم رنه تنها را می‌بینیم که در هیاهوی جشن مخالفان دست پسر خردسالش را می‌گیرد و می‌رود، صبح روز بعدش هم با اسکیت‌بوردش به سمت محل کار سر می‌خورد و انگار نه انگار که چه کار بزرگی کرده است. نه برای من تجربه فوق‌العاده‌ای بود، از آن فیلمهایی که تا مدتها مزه‌اش زیر دهان می‌ماند، شما هم اگر دنبال تجربه متفاوتید به سراغش بروید.