***

یک مارشال هوایی( پلیس مخفی هواپیما به عبارتی) در حین پرواز پیامکی دریافت می‌کند که اگر ۱۵۰ میلیون دلار به حسابی واریز نشود هر بیست دقیقه یک مسافر خواهد مرد...