X-Men Days of Future Past

****

جهش‌یافته‌ها که درگیر جنگی نابرابر در اینده‌ی نزدیکند، ولورین را به گذشته و روزی که همه‌ی قضایای منتهی به جنگ آغاز شد می‌فرستند تا بتواند همه چیز را اصلاح کند...